Ron Mills-Pinyas

Ron Mills-Pinyas_profielfoto
RON MILLS-PINYAS
1952, Missouri, Verenigde Staten

De schilderijen van Ron Mills-Pinyas tonen de kwetsbaarheid van de schepping, in een wereld van krachtige en sudderende uitbarstingen van kleur en prachtige moleculaire sub-realiteiten. Als we het werk van de kunstenaar aanschouwen, voelen we dat het delicate en soms afschrikwekkende evenwicht in de natuur niets te maken heeft met insubstantialiteit: zijn werk roept eerder het waarlijk essentiële op, en ontsluiert de wezenlijke aard van ieder wezen: de ware essentie, voorbij de afzonderlijke delen, wordt aan het licht gebracht. We zien organisch onbewerkt materiaal, samengesmolten om enigmatische organismen met een eigen wil te worden. Zien we constructie of deconstructie? Zien we iets verrijzen of juist ondergedompeld worden in de oersoep van het leven? Zijn we getuige van het wordingsproces van een organisme, dat ontstaat uit actieve creëerende krachten die overgaan in de individuele definiëring van de deeltjes; of zien we het omgekeerde proces?
Dat wat zich onwikkelt wordt beheerst door de essentie van dat wat zich op de voorgrond probeert te dringen. De schilderijen roepen onzekerheid bij de beschouwer op en ze kunnen bedreigend aanvoelen, want ze ontmaskeren waar we diep van binnen altijd bang voor zijn geweest, namelijk dat de wereld grillig en onvoorspelbaar is. We worden geconfronteerd met de tweeledigheid van de schepping, met het goede en het kwade, maar voornamelijk ook met het ongemakkelijke gevoel van willekeurigheid van de schepping. De mogelijkheid en waarschijnlijkheid van deze baldadigheid in de natuur daagt onze deterministische kijk op het leven uit, evenals ons gevoel van orde in onze dagelijkse bezigheden.
We beleven de deconstructie van al wat bestaat en deze ervaring bedreigt onze opvatting van het concrete en reële. In de schilderijen van Mills-Pinyas weten we niet of we het begin of het eind van een proces zien, maar we beseffen dat we de essentie van het organische leven aanschouwen, via moleculaire metamorfose in al zijn -soms verschrikkelijke- schoonheid aan kleuren en texturen.
 

© 2021 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam