Nemo Jantzen

Nemo_Jantzen_profielfoto
NEMO JANTZEN
Nederland
“In mijn laatste werk gaat het allemaal om perceptie, hoe ieder mens de dingen om zich heen op een andere manier waarneemt, hoe dingen kunnen veranderen als ze vanuit een verschillende hoek of een ander standpunt bekeken worden. Ik onderzoek de effecten en de invloed die de massamedia heeft op onze moderne samenleving en hoe die bepaalt wat we denken en hoe onze perceptie van de wereld om ons heen daardoor verandert.
We worden voortdurend gebombardeerd met informatie die overal vandaan lijkt te komen. Televisie, billboards, tijdschriften en sociale media, om maar een paar dingen te noemen, promoten niet alleen producten, maar bepalen ook ons gedrag, onze behoeften en datgene wat wel en niet belangrijk is om te weten. Op die manier wordt de waarheid verborgen en de massa gemanipuleerd. Zoals goochelaars onze focus en onze aandacht verschuiven naar wat ze willen dat we zien of waarnemen, terwijl de echte magie -of liever gezegd de misleiding- elders voor onze neus gebeurt.
Met deze kunstwerken probeer ik te laten zien hoe verschillende dingen eruit kunnen zien vanuit een verschillende hoek of door de verandering van perspectief. Door een beeld te defragmenteren tot zo min mogelijk informatie -opdat het menselijk oog de informatie nog kan herkennen en verwerken-, ontstaat er een abstract kleurenpallet van pixels (kleurenpixels). Vervolgens fragmenteer ik de verschillende elementen van dit kleurenpallet en probeer ik daar juist zoveel mogelijk informatie in te verwerken, door middel van duizenden fotografische afbeeldingen, geselecteerd en gesorteerd op thema en kleur, die in ballen van hars geplaatst zijn en die samen het grotere beeld vormen. The big picture', als je wil. Dit proces resulteert in driedimensionale, meerlagige werken die afhankelijk van de afstand, hoek of iemands geïdealiseerde perceptie bepalen wat het oog van de toeschouwer waarneemt.”

© 2021 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam