Marc Harrold

Lukas_Ulmi_foto_perfil
MARC HARROLD
1960, París, França
"El meu treball fotogràfic parla del temps i de l'espai. Espais que poden ser immensos, amb un gran cel a dalt i un horitzó indefinit de platja. O pot tractar-se d'un espai tancat, com dins de la restringida i confinada arquitectura subterrània del metro de la ciutat de Nova York. Llocs i temps; un escenari de trobades anònimes que poden esdevenir i desfer-se, amb múltiples interaccions en un constant ballet d'anades i vingudes.
La interacció de la llum i de les ombres amb el temps crea moments probables i improbables, on allò visible revela allò invisible. Les meves fotografies no intenten congelar 'l'instant', sinó ensenyar esdeveniments que tenen lloc en un espai-temps reduït a pocs segons, que mostren immobilitat o moviment, gent que es troba o se separa ... Realitzo sèries de captures de diferents moments, a l'atzar, mostrant contrastos i situacions oposades. Una dualitat que està a l'essència de la vida i al centre de la qual la humanitat està en una recerca perpètua del seu lloc al món.
Les meves fotografies miren la no-permanència dels éssers i de les coses. Els indicis tracen el seu pas cap a la llum i l'ombra. Valoro els principis estètics que atenen al meu propòsit i als meus sentiments. L'objectiu del meu treball fotogràfic no és transmetre un missatge ordinari, sinó compartir un pensament, una emoció, enriquit amb l'experiència de l'observador que contempla el meu treball".
Marc Harrold

© 2021 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam