Gavin Rain

Gavin_Rain_foto_perfil
GAVIN RAIN
1971, Ciutat del Cap, Sud-àfrica

De prop, les pintures de Gavin Rain consisteixen en petits cercles concèntrics pintats de colors diferents amb pintura acrílica. A una distància, l'ull percep aquests colors com si fossin un. Com més t'allunyes, més nítid s'aprecia el retrat.
L'artista comença les seves pintures esbossant el retrat que vol pintar. Per decidir el lloc dels cercles a la tela, utilitza una quadrícula, feta de cordes, o una projecció. La fabriació d'una quadrícula requereix unes deu hores, no obstant això, es tracta d'una tècnica més precisa que la projecció, així que Rain utilitza encara ambdues tècniques. A continuació, tria els colors dels cercles. Comença decidint el color final de cada cercle i així treballa cap a enrere. Té una llista de 14.000 cercles i d'aquesta llista tria la combinació que crea el color requerit per a cada cercle.
Una altra part important de la tècnica és la mida de cada cercle. La tela blanca forma el fons del quadre i això implica que com més petit és el cercle, més blanc és el fons que li envolta. D'aquesta manera, com més gran el cercle, més fosca es fa una zona i com més petit, més clara serà la zona. I és així com la imatge es crea, al costat del color final de cada cercle. No obstant això, els colors dels cercles separats també es fusionen en un nou color. Llavors, no és només cada cercle que crea un color, sinó també la combinació de cercles.
L'objectiu de Gavin Rain és ampliar l'horitzó visual i cognitiu de la gent ensenyant-li allò fantàstic i impossible. Combinant els seus orígens, els seus estudis, les seves capacitats i el seu talent personal, Rain inventa un art tant únic com participatiu, per tal que tots els espectadors puguin percebre la convergència de dos estils pictòrics oposats: l'abstracte de la multitud de cercles concèntrics colorits que desemboquen en cercles en relleu, densos i imperfectes, i l'aspecte figuratiu de la imatge definida per la suma d'aquests mateixos cercles quan l'espectador pren una mica de distància. És justament en aquesta reculada on trobem la intenció del missatge de l'artista: per a adquirir major consciència d'alguna cosa que s'amaga enfront dels nostres ulls, o d'alguna cosa oculta a simple vista, cal prendre distància. El seu art és una clara invitació a retrocedir, a crear distància en la vida, perquè com la psicologia Gestalt sosté, el tot és major que la suma de les seves parts. Cal tenir una visió global, veure el conjunt, sense preocupar-se d'esdeveniments aïllats o punts de vista individuals.

© 2020 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam