Impressions pigmentades

Françoise Nielly

IMPRESSIONS PIGMENTADES

 

Les edicions limitades de Françoise Nielly estan disponibles com impressions pigmentades sobre alumini: imatges duradores que no es destenyeixen, d'alta definició, amb un suau efecte luminescente vidriós.

 

Estan disponibles amb un acabat brillant, semi-brillant o mat i en diverses mesures, segons la imatge. Totes estan proveïdes d'un perfil en U d'alumini per a ser penjades de forma senzilla. Són fàcils de netejar i lleugeres per penjar.

© 2020 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam