Fernando Adam

Fernando_Adam_foto_perfil
FERNANDO ADAM
1955, Caracas, Veneçuela

Fernando Adam viu i treballa actualment a Barcelona, Espanya. Nascut a Caracas l'any 1955, estudia art i disseny a l'Institut Neumann. Complementa els seus estudis d'art amb la pràctica professional de la fusteria i el disseny industrial, que després integra en les primeres etapes de la seva obra. En superposar diverses tècniques en l'ús de pintures industrials sobre suport de fusta, Adam busca explorar els límits de la pintura com a construcció en la creació dels seus primers Objetos Límite com a mitjà creatiu.
El mateix objecte es transforma més endavant en suport per a la relació dialèctica amb l'espai pictòric en el seu treball bidimensional. D'aquestes primeres tensions ingràvides recreades entre la superfície abstracta i l'objecte flotant, la seva obra evoluciona cap a un treball més representacional on la casa -com a tema central- passa a ser el locus des d'on examinar nocions subjectives d'identitat, desplaçament i temporalitat. En la creació de perspectives il·lusòries, la cadira, la taula, l'escala, la finestra o la porta són presències estables que habiten l'espai domèstic des d'on mirar el món exterior. Però la casa es transforma també en un objecte mutant i inacabat surant en el paisatge sempre canviant, suggerint preguntes essencials de l'home sobre el temps i el sentit de permanència.
En el seu treball més recent, Adam aprofundeix en la recerca d'aquestes qualitats constructives. La superfície del llenç es trenca en fragments creant el sentit d'alguna cosa entre dues i tres dimensions. Els valors compositius de llum, pes i balanç trobats en la seva refinada tècnica pictòrica estan clarament establerts en la unió de les parts. La pintura com a objecte es transforma així en el marc que reuneix les peces disperses. Però la tensió dialèctica creada entre representació i materialitat en el seu treball sembla aquesta vegada voler capturar un instant del temps, un present construït amb diferents dimensions de la realitat. Aquesta anada i vinguda en l'observació de la casa com a objecte sense arrelament, però també com a ambient interior arquitectònic en l'enquadrament del paisatge, crea una percepció dual en constant joc entre interior i exterior, entre presència i absència, entre inclusió i exclusió.
 

© 2020 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam