Andrés Mariani

Andrés_Mariani_foto_perfil
ANDRÉS MARIANI
1970, Rosario, Argentina

En les seves obres més recents, Mariani explora formes, símbols i colors com una forma d'inspiració de vida. Les seves pintures expressen emoció i reflexió; són el punt de trobada de causes i conseqüències on les textures, les formes i els  colors creen un espai per a la contemplació i la pau. Andrés Mariani presenta una visió conceptual d'imatges, continguts, símbols i identitats, permetent que emergeixin percepcions personals i intangibles que porten a interpretacions i respostes subjectives davant la realitat que emergeix de les seves teles.
L'artista manté una conversa directa, clara i sincera amb les seves obres. Les defineix, les dibuixa, les revela i les trenca en formes i llum, creant imatges que apel·len a la sensibilitat, als valors, als sentiments, a inspiracions i a referències.

© 2021 by Villa del Arte Galleries

Contemporary Art Gallery in Barcelona | Amsterdam